Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Riktlinjer för webbutveckling

01 jun

E-delegationen har nu lanserat "Vägledningen för webbutveckling" (fd 24-timmarsvägledningen) som är de officiella riktlinjerna för hur man ska arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Såhär skriver E-delegationen själva om den nya vägledningen:

"Vägledningen är baserad på principer utifrån vilka riktlinjer är framtagna. Som stöd för användaren sammanställs riktlinjer i principer, teman, utifrån ämnesord och utifrån roller och arbetsuppgifter.

Principer

Vägledningen utgår från sex principer. Syftet med principerna är att tydliggöra vad man skall utgå från i arbetet med offentliga webbplatser.

Riktlinjer

För att principerna skall få genomslag finns ett antal riktlinjer. Varje riktlinje understödjer en eller flera principer. En riktlinje är en uppmaning att genomföra något. Riktlinjer har en viss prioritet och har information om hur du kan mäta att riktlinjen blivit genomförd.

Vår målsättning är att skriva vägledningen på ett så begripligt och rakt sätt som möjligt. Varje riktlinje innehåller:

Vi uppmanar alla som är intresserade av hållbar webbutveckling att ta del av vägledningen.