Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Information om införsel av nya tester

21 jun

Inför körningen måndag 27/6 kommer vi att inkludera 5 nya tester i de veckovisa tillgänglighetsutvärderingarna.  

Validerat.se som drivs av webbleverantören Meridium har nu varit aktiv i cirka ett och ett halvt år. Under denna tid har vi märkt av ett stort intresse från framför allt kommuner och offentliga myndigheter runt om i Sverige. Vi tycker det är glädjande att se att kategorin kommuner i snitt har ökat antalet passerade tester med 9 % sedan tjänsten lanserades. För myndigheter är motsvarande ökning 6 %. Från lansering till dagens datum har Validerat.se också cirka 200 registrerade prenumeranter som veckovis får automatiska notifieringar om när en ny tillgänglighetsutvärdering gjorts.

Hösten 2010 var en intressant period för Validerat.se då vi bland annat (inför valet) tillgänglighetstestade Sveriges riksdagspartiers webbplatser. Resultatet av denna insats blev en halvsida i Svenska Dagbladet och resultatet finns fortfarande att tillgå på http://validerat.se/sv/se-resultaten/politiska-partier-val-2010/. Under hösten 2010 medverkade vi även i Internetworld topp 100 i form av tillhandahållande av tillgänglighetsdata över de 100 nominerade webbplatserna.

Meridium arbetar i princip uteslutande med offentliga organisationer och tillgänglighetsaspekten är för oss ett centralt kärnvärde som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vi håller oss ständigt uppdaterade om nyheter, förändringar, best practice, etc. För att även vår tjänst Validerat.se ska återspegla detta och ge en så nyanserad bild som möjligt av tillgängligheten på de webbplatser vi testar kommer vi från och med måndag 27/6 att inkludera 5 nya tester i våra körningar av samtliga webbplatser på Validerat.se.

De nya testerna utvärderar följande:

Inline-css används - Ett av huvudmålen med CSS är att separera design och layout genom att placera all design i separata filer eller style-element. Att använda style-attribut gör sajten svårare att underhålla.

Inline-events används - Innehåll, presentation och beteende skall alltid separareras. Att använda inline events bryter mot den regeln. För att underlätta användning samt förenkla underhåll bör icke påträngande javascript användas istället. Eventhanterare sköter kopplingen av Javascriptfunktioner till element på webbsidan och dessa används då användaren utför en viss handling, exempelvis skickar ett formulär. Eventhanterare kopplas från JavaScriptkoden och inte HTML-koden.

Javascript-länkar används - Javascript kan öka och effektivisera användbarheten på en webbplats när det gäller hastighet, interaktivitet och navigation. Då man använder länkar som har protokollet javascript bör man dock tänka på att erbjuda alternativ till javascrip- baserade funktioner eftersom vissa användares teknik (exempelvis de som navigerar med talsyntes eller surfar på din webbplat via mobiltelefoner) inte alltid kan exekvera javascript. Det bör gå att använda alla javascript funktioner, men kanske på ett mer grundläggande sätt, även utan skript.

Noscript-element används - Noscript-elementet används för att kunna presentera innehåll på ett alternativt sätt för de tekniska applikationer som inte klarar av att exekvera javascript. Problemet med att använda noscript uppstår då användarens webbläsare har stöd för javascript samtidigt som exempelvis en brandvägg blockerar Javascript. Detta resulterar i att javascriptet inte exekveras samtidigt som det alternativa innehållet inte visas. Om sidan behöver anpassas beroende på javascriptstöd är best practice att göra förändringarna med javascript istället för att använda noscript-taggen.

Target-attribut används - Att plötsligt öppna ett nytt fönster kan förvirra användaren. Låt istället användaren själv bestämma om länken skall öppnas i ett nytt fönster eller inte. Väljer man ändå att använda target-attribut ska ska man informera användaren om detta via länktexten.

Vi hoppas att dessa nya tester tas emot väl och att de inspirerar våra besökare till att fortsätta förbättra tillgängligheten på sin webbplats. Har du några synpunkter på eller frågor kring de nya testerna får du gärna höra av dig till fredrik@meridium.se | 0480-426088.