Validerat.se

Ett hjälpmedel för de som vill göra innehållet på sin webbplats mer tillgängligt för sina besökare. Läs mer om Validerat.se

Riksdagspartierna och tillgänglighet – ingen når hela vägen fram

06 sep

Inget av riksdagspartierna, som i dagarna sliter för att nå ut med sitt budskap till väljarna, har en webbplats som är helt tillgänglig för alla. Det är vår slutsats efter att ha testat deras webbplatser här på Validerat.se. Nu lägger vi ut resultatet och utökar med en ny kategori webbplatser som vi kommer testa löpande.

Genomsnittet för partierna är 75 procent. Det kan exempelvis jämföras med kommuner som klarar 81 procent. Bäst i klassen är Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna ligger i botten enligt Validerat.se's tester. Skillnaderna i resultaten är inte speciellt stora, men det är slående att det är de mindre partierna som klarar sig bäst och de största visar sämst resultat.

Som vanligt testar Validerat.se webbplatserna över tid och vi hoppas att vi får se löpande förbättringar. Testresultaten kan användas av alla webbansvariga på riksdagspartierna för att snabbt åtgärda vissa problem.

Vi har även gått igenom de vanligaste felen i detalj på respektive webbplats och sammanfattat vad partierna klarar bra respektive mindre bra i en analys. Intressant läsning tycker vi.